Nordøst Brasil.

Regionen i nordøst består av statene Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe og Bahia.

Vest for Fortaleza er det mest nedbør om sommeren og tidlig på høsten, vanligvis fra januar til mai, mens det resten av året kommer lette regnbyger. Begge tidene på året blir våtere når en kommer nærmere Belém. Områdene innenfor, Nordeste, har det mest karakteristiske klimaet i Brasil. Fra nordlige deler av Bahia til Rio Grande do Norte kommer det lite nedbør, hovedsakelig mindre enn 1000 mm per år, og fra Petrolina og nordøstover mot kysten mindre enn 500 mm. I tilligg er nedbørsmengdene varierende fra år til år, og en kan ha både en god del mindre og en god del mer enn de gjennomsnittlige mengdene. De verste tørkeperiodene har en som regel i El Niño-år.

Nord Brasil.

Regionen i nord består av statene Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima og Tocantins.

Den nordvestlige tredjedelen av Brasil er dominert av det svære Amazonasbekkenet. Hele området får minst 1500 mm nedbør hvert år, stort sett i form av tordenvær om ettermiddagen og noen ganger nattlig regnvær. Regnmendene er størst i hver ende av Amazonas, ved Atlanterhavskysten og ved kildene i vest. De sentrale områdene langs de vestlige områdene av delstaten Pará får derimot litt mindre regn. Sjøbrisen på kysten utløser ofte tordenbyger som driver vestover og når de vestlige områdene av Pará om natten, og av og til så lang vest som til Manaus i grålysningen. I høylandet Guiana lengst nord har en mest regn fra april til september, mens områdene langs og like sør for elva Amazonas får mest regn fra november til mai, men en kan få kraftige regnbyger året rundt.

Temperaturene blir sjelden lavere enn 23 ºC eller høyere enn 31 ºC i dette området. Luftfuktigheten er høy, men blir litt lavere under den tørrere perioden. Mellom juni og september kan området derimot møte en friagem, en kaldfront som kommer nordover fra Argentina. 

Sør Brasil.

Sør Brasil består av statene Paraná, Santa Catarina and Rio Grande do Sul

Sørlige Brasil har subtropisk eller temperert klima. Den årlige gjennomsnittstemperaturen varierer mellom 12 ° C (53,6 ° F) og 22 ° C (71,6 ° F). Det snør i fjellkjedene.

Sentral Brasil.

Regionen sentralvest består av statene Goiás, Mato Grosso and Mato Grosso do Sul og Distrito Federal, hvor vi finner Brasil's hovedstad Brasilia.

Det sentrale platået i Brasil har ikke like høye temperaturer og luftfuktighet som på østkysten. Platået er ikke veldig høyt, men høyt nok til at det utgjør en forskjell. Brasilia ligger om lag 1000 m over havet og har temperaturer rundt 25 ºC både om sommeren og vinteren, mens nattetemperaturen vanligvis går under 15 ºC fra mai til august. Frost er derimot sjelden. Om vinteren har platået mer sol, mindre regn og lavere temperaturer enn kystområdene. De vestlige delene av platået får en del regn- og tordenbyger om sommeren, mens de østlige områdene får færre byger og mer sol. De sørligste områdene av platået, som møter Atlanterhavet, får en god del nedbør om vinteren, og på de høyeste toppene kan det komme snø.

Sør-øst Brasil

Regionen i sør-øst består av statene  Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro og São Paulo.

En har bare svake overganger mellom årstidene på Atlanterhavskysten av Brasil. Fra Vitória til Porto Aligre er sommerværet som skapt for strandlivet. Rio de Janeiro og São Paulo har et varmt og fuktig vær med tordenbyger om lag hver tredje eller fjerde dag. Lenger sør er det derimot litt sjeldnere tordenvær og forholdene er ikke så lumre. Den sørligste kyststripen, rundt Porto Aligre, får vanligvis nattetemperaturer under 20 ºC selv på sommeren. Om vinteren kommer det ofte kaldfronter opp langs kysten som gir mer skya vær, litt regn og lavere temperaturar. Lenger nord på kysten, ved Rio de Janeiro, fører frontene vanligvis ikke til mer enn litt fleire skyer, og temperaturene går som regel over 25 ºC selv i juli.

I motsetning til de fleste tropiske områdene får det østligste området av Brasil, fra Salvador til Recife og Cabo de São Roque, mest regn på høsten og tidlig på vinteren, fra mars til august. Det er likevel en god del sol på denne tiden. Fra oktober til desember er det færre regnbyger, men det er lummert året rundt.